Verksamhetssystem

Ta Engineering har i ett tidigt skede insett att verksamhetssystem som är pappers- och serverbaserade tillhör till den förflutna. Idag har företag enheter på flera platser och de arbetar på samma sätt på alla enheterna och enligt gällande beskrivningar som gäller över hela företaget.

 

Då är det viktigt att lätt kunna nå dokumentation som gäller. Det är här LRQX net kommer in i bilden. Systemet är webbaserad kan nås i hela världen bara man har en Internetuppkoppling. Systemet är byggt att hantera förutom dokumentation även avvikelser, riskbedömningar och hålla koll och varna vid aktiviteter som ska utföras enligt gällande matris.
LRQXnet är helt anpassad att uppfylla kraven i de nya ISO standarderna.

LRQX NET

Företaget är återförsäljare av LRQX net, vilket är ett webbaserad verksamhetssystem. Systemets uppbyggnad gör att det är lätt att navigera mellan de olika avsnitt och dokument. Systemet är anpassad för efterlevnaden av de nya standarderna och hanterar riskbedömningar på ett enkelt sätt. För mer information om systemet.