Produktutveckling

Ta Engineering erbjuder dig kompetens och resurser för kvalificerad produktutveckling, allt ifrån idé till färdig produkt. Vi utför hela eller vissa delar i produktutvecklingskedjan, i stora såväl som mindre projekt.

KONSTRUKTION

Från idé till färdig produkt. Produkten/detaljen ritas i 3D CAD.
3D-modellen överförs till tillverkningsritning och vid behov ombesörjs även prototyptillverkning.

 

I nära samarbete med våra uppdragsgivare jobbar vi enligt välbeprövade konstruktionsrutiner där kunden hela tiden är informerad och kan se hur detaljen/produkten växer fram.

 

Har ni ambitioner att presentera och visualisera produkten för era kunder innan ni har den verkliga detaljen så kan vi hjälpa er att ta fram verklighetstrogna bilder redan från CAD-modellen eller varför inte köra fram en 3D-modell i vår egen skrivare som klarar av måtten 295x211x144mm.

 

Produktutvecklings områden där vi har erfarenhetsmässiga bra kompetenser:

  • Mekaniska konstruktioner inom maskinteknik och militära applikationer
  • Plastindustrin, modellering av produkt och verktygskonstruktioner
  • Metallgjutning i olika former, modellering av produkt och verktygskonstruktioner
  • Träindustrin, modellering av komponenter

VERKTYG VI ANVÄNDER VID PRODUKTUTVECKLING

  • Solid Works
  • Projet MJP 2500 Plus 3D Printer

FÖRMEDLING AV TJÄNSTER

Taengineering förmedlar även tjänster inom gjutning (sand, kokill och pressgjutning), skärande bearbetning, svetsade plåt och rörkonstruktioner, fixtur, verktyg och prototypframtagning. Företaget har goda kontakter inom förpackningstillverkning både i pappers, kartong och plastmaterial (industriell, livsmedel och medicinska förpackningar).

 

Vi vänder oss i första hand till företag som har haft tillverkning i Kina, blev besvikna på bristande kommunikation, kvalitetsbrister och leveransproblem. För dessa företag kan vi förmedla alternativa leverantörer på närmare håll som t.ex. i Rumänien och Ungern.

 

Taengineering har ett systerföretag ARTIENGINEERING SRL. i Rumänien med egen personal på plats för att säkerställa att allt som tillverkas i Rumänien motsvarar kundens krav innan leverans.  Alla företag som Taengineering samarbetar med är ISO certifierade och av deras totala årsproduktion går ca 80%  på export. Referens på svenska företag som har valt leverantörsföretag via Taengineering kan lämnas på begäran.